Zmiany w projekcie domu C126 Vis-a-vis

2015-12-11 13:03

Wybrałam projekt Vis-a-vis o powierzchni użytkowej 117,2 m2. Jednak warunki zabudowy uzyskane od miasta wymagają kąta nachylenia dachu min. 35 stopni i ustawienia kalenicą główną równolegle do drogi. Ja chciałabym ustawić dom w takim położeniu, jak widać na fotografii w katalogu, wejście do domu i garaż na wprost, aby z okna kuchennego można patrzeć na ulicę. Czy jest możliwa zmiana kąta dachu do 35 stopni i czy można zmienić ułożenie kalenicy? Czy wiążą się z tym radykalne zmiany wyglądu domu?

Z uwagi na warunki zabudowy należy w ramach adaptacji projektu zmienić kąt nachylenia dachu na 35 stopni. Dach nad główną częścią budynku posiada kalenicę prostopadłą do drogi.
Proszę rozważyć projekt C126b większy od wybranego o około 15 m2. Zaprojektowano podobny układ pomieszczeń. Zastosowano kąt nachylenia dachu 25 stopni. W tym przypadku należy zwiększyć kąt o 10 stopni. Zaprojektowana została czytelna główna kalenica, która dla przedmiotowej działki będzie równoległa do drogi. W przypadku przeprojektowania C126 można zastosować podobny zabieg - przesunięcie słupa w obrębie bocznego tarasu do linii tylnej ściany kotłowni oraz powiększenie podcienia wejściowego poprzez przesunięcie słupa do końca garażu. Większe zmiany wyglądu budynku będą w razie dostosowania projektu C126. Warianty projektu przewidziane są na dobrze naświetloną od strony frontowej działkę. Zaleca się elewację frontową od strony południowej, zachodniej lub południowo-zachodniej.

Zobacz film

Projekty domów Muratora: zrealizowany dom vis-à-vis (C126)