Montaż klimatyzatora na balkonie. Czy zgoda administracji i sąsiadów jest potrzebna?

2011-04-15 12:55

Zamontowałam klimatyzator firmy LG Art Cool A09AW1 (jednostka wewnętrzna i zewnętrzna). Jednostka zewnętrzna znajduje się na balkonie, ale na wys. 2 m od podłogi. Nie występowałam o zgodę do administracji (jesteśmy bardzo .dużą wspólnotą mieszkaniową). Klimatyzacja była montowana przez profesjonalną firmę. Po skardze sąsiada administrator dostarczył nam pismo, w którym żąda zdemontowania jednostki zewnętrznej, gdyż naruszyliśmy elewację oraz rzekomy hałas będzie utrudniał życie naszemu sąsiadowi. Proszę o informację co w takim przypadku mamy zrobić.

Mamy do rozwiązania dwie kwestie:
1. Zamontowanie klimatyzatora na elewacji budynku. Jeżeli budynkiem zarządza Wspólnota mieszkaniowa, to przed umieszczeniem jednostki zewnętrznej na elewacji powinna była Pani zwrócić się o zgodę na umieszczenie jednostki. Nie ma takiego obowiązku jeśli postawi go Pani na balkonie - jeśli jest pani własnością.
2. Skarga sąsiada. Sąsiad ma prawo wnieść skargę jeśli hałas w pobliżu jego okna lub balkonu przekracza dopuszczalne normy.

W takim wypadku w stosunku do spółdzielni - jeśli nie będzie chciała pójść Państwu na rękę i zaakceptować zamontowania klimatyzatora, może zdarzyć się że nie będą mieli Państwo innego wyjścia jak zmienić miejsce usytuowania urządzenia zewnętrznego.

W kwestiach sąsiedzkich, również proponuje polubowne rozwiązanie, jednakże sugeruje zwrócić się do producenta o podanie dokładnych danych technicznych urządzenia ze szczególnym uwzględnieniem poziomu ciśnienia akustycznego i parametrów w jakich jest ono mierzone (odległość od urządzenia). To pozwoli Pani sprawdzić czy dopuszczalne normy zostały przekroczone czy nie (a zatem czy sąsiad miał podstawę do wniesienia skargi).

Z poważaniem
DAIKIN AIRCONDITIONING POLAND Sp. z o.o.