Zbrojenie płyty fundamentowej na gruncie o wysokim poziomie wód gruntowych

2012-01-08 21:11

W Muratorze nr 8/2011 s. 119 w tekście Pana Dariusza Karolaka zawarta jest rada, aby w przypadku ryzyka nierównomiernego osiadania posadzki, wykonać płytę fundamentową zbrojoną w dwóch poziomach siatkami z prętów żebrowanych o średnicy 8 mm i oczkach 20x20 cm. Chciałbym prosić o rysunek takiej konstrukcji, jej podparcia (czy na ścianach fundamentowych), a zwłaszcza tego jak górna siatka ma utrzymywać się u góry - zwłaszcza podczas zalewania betonem. Czy nie wystarczyłaby jedna siatka, może z grubszego materiału? W moim przypadku pod 30 cm warstwą gruntu znajduje się warstwa piasku, ale jest wysoki poziom wody gruntowej, gdzie w czasie powodzi woda znajdowała się ok. 40 cm pod powierzchnią. Obawiam się powtórzenia takiej sytuacji, zwłaszcza że na skutek wahań poziomu wody gruntowej płyta podłogowa może osiąść - czy słusznie? Nadto w obrysie fundamentów znajdują się głębokie na 1m, a szerokie na 1m doły wypełnione torfem w miejscu istniejącego piasku - rosły tam drzewa owocowe. Obawiam się prawidłowego zagęszczenia tych dołów.

Aby uniknąć nierównomiernego osiadania i pękania posadzki należy właściwie wykonać jej podbudowę. W pierwszej kolejności należy usunąć humus. Jeżeli w podłożu pod humusem mamy rodzimy grunt nośny, możemy zacząć warstwowo układać podsypkę żwirowo-piaskową. Jeżeli w podłożu występuje nośny grunt nasypowy, należy go odpowiednio zagęścić, aby w przyszłości nie osiadał. Grunt nienośny należy bezwzględnie usunąć. Każda warstwa podsypki (nie grubsza niż 20 cm) powinna być każdorazowo zagęszczona. Po zagęszczeniu i wyrównaniu możemy ułożyć chudy beton, min. 15 cm. Po stwardnieniu i wyschnięciu układamy hydroizolację (izolację przeciwwilgociową lub przeciwwodną), a następnie termoizolację, np. 15 cm styropianu posadzkowego. Po ułożeniu na styropianie hydroizolacji, możemy ułożyć odpowiednio zbrojoną wylewkę betonową o grubości 4 - 6 cm. Do zbrojenia możemy użyć specjalnych siatek posadzkowych.
W przypadku występowania wysokich wód gruntowych oraz gruntów niejednorodnych, najlepszym sposobem posadowienia budynku jest płyta fundamentowa. W przypadku posadowienia domu na płycie fundamentowej nie ma konieczności wykonywania głębokich wykopów tak jak pod ławy fundamentowe, gdzie trzeba je będzie wykonywać po niżej poziomu wód gruntowych. Szczegółowe informacje o płytach fundamentowych można znaleźć na stronie http://www.megatherm.pl/ [megatherm.pl]