Zasady okładania muru betonowego łupanką piaskowca - dzikówką

2011-08-08 21:06

Jakie są najważniejsze zasady, którymi należy się kierować przy obkładaniu piaskowcem muru pionowego wykonanego z bloczków betonowych. Konstrukcja narażona jest na działanie warunków zewnętrznych, tj. słońca, wody i mrozu. Proszę również o wskazanie klejów oraz fug odpornych na zmieniające się warunki atmosferyczne.

Fundament muru pionowego powinien być ułożony poniżej poziomu przemarzania danej strefy. Na fundamencie powinna być ułożona hydroizolacja pozioma. Bloczki betonowe powinny być z betonu mrozoodpornego o klasie minimum B25. W zależności od grubości piaskowca można go ułożyć na kotwach stalowych lub zaprawach specjalnych (zwanych klejami). Kleje i fugi należy zastosować z jednego systemu np. MAPEI. Brak zabezpieczenia muru od góry odpowiednim daszkiem (obróbką) odprowadzającym wodę i śnieg poza lico muru, spowoduje jego szybka degradację niezależnie od jakości klejów i fug.