WZ na maszt na fundamencie pod przydomowy generator wiatrowy o małej mocy

2012-11-07 13:32

Gmina żąda ode mnie uzupełnienia wniosku o wz - mianowicie doprecyzowania czy wniosek jest złożony tylko na budowę masztu na fundamencie pod montaż generatora, czy na budowę masztu pod montaż generatora oraz na montaż tegoż generatora. Ponieważ Urbanistka ustalająca wz powiedziała mi w oczy, że wniosek odrzuci, więc podejrzewam z jej strony podstęp prawny w tym pytaniu. Zależy mi, aby wniosek był złożony w sposób właściwy i pozwolił mi na skuteczne odwołanie się od decyzji odmownej w SKO. Na logikę na montaż generatora nie potrzeba wydania wz, ale wolę się upewnić..

Na podstawie podanych przez Panią informacji, wg nas wniosek powinien być złożony na budowę masztu na fundamencie pod montaż generatora. O ile jednak całość konstrukcji wraz z generatorem przekroczy 3 m, wówczas należałoby złożyć wniosek o budowę masztu pod montaż generatora wraz ze zgłoszeniem montażu generatora.
Zgodnie z wytycznymi GUNB, pozwolenie na budowę oraz zgłoszenie nie jest wymagane w przypadku wykonywania robót budowlanych polegających na instalowaniu urządzeń na obiektach budowlanych – art. 29 ust. 2 pkt 15 w zw. z art. 30 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane. Wyjątek stanowi instalowanie na obiektach budowlanych urządzeń o wysokości powyżej 3 m, które zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy – Prawo budowlane, wymaga zgłoszenia właściwemu organowi.