Po jakim czasie od wylania chudziaka można kontyunować prace budowlane?

2014-03-23 21:09

Po jakim czasie od wylania chudziaka można kontynuować prace budowlane - obciążenie materiałami do dalszej budowy domu? Warstwa betonu o grubości 10 cm wylana jest na zagęszczonej podsypce i na folii izolacyjnej.

Beton wykonany na cemencie portlandzkim swoją pełną wytrzymałośc na ściskanie osiąga po 28 dniach w temperaturze dojrzewania 20 stopni C. W pierwszym tygodniu dojrzewania skurcz betonu i przyrost wytrzymałości na ściskanie jest największy. Beton w ww. warunkach po pierwszym tygodniu osiąga około 70% swojej wytrzymałości.