Wentylacja w domu jednorodzinnym słabo działa

2011-03-08 10:40

W jaki sposób można usprawnić słabo działającą wentylację w domu jednorodzinnym?

Poprzez słabo działającą wentylację rozumiem czasowy nawiew do pomieszczeń powietrza z przewodów wentylacyjnych, wyczuwalne zapachy w kuchni i toalecie czy powolne wysychanie rozwieszonego prania.

Należałoby się zastanowić, co jest przyczyną takiego stanu. Czy spełnione są wszystkie składowe wentylacji, czyli nawiew, przepływ i wywiew powietrza?

W oknach powinny być zamontowane nawiewniki (po 1 nawiewniku w pokoju do 20m2), drzwi z pokojów powinny mieć szczelinę o wysokości 1 cm a drzwi do łazienki i WC kratkę lub szczelinę o powierzchni 220 cm2. Wysokość i drożność przewodów wentylacyjnych również ma niebagatelne znaczenie szczególnie, że są one siłą napędową wentylacji.

Jeśli spełniamy powyższe elementy a wentylacja działa słabo może ją wspomóc. Istnieje kilka sposobów na poprawienie niesprawnej wentylacji.

Pierwszym z nich jest montaż nawiewników np. higrosterowanych. Ich działanie uzależnione jest od poziomu wilgotności w pomieszczeniu. Im większa wilgotność tym większa potrzeba wentylacji i urządzenia doprowadzają większą ilość powietrza. Dzięki nim ograniczamy straty ciepła w pomieszczeniach oraz kierujemy ruchem powietrza. Montaż nawiewników higrosterowanych nie jest wskazany w pomieszczeniach, w których użytkujemy piece węglowe. W tym przypadku należy zamontować nawiewniki ręczne lub ciśnieniowe.

Wspomaganie wywiewu może ograniczyć się do montażu nieelektrycznych nasad na przewodach wentylacyjnych. Jednak należy pamiętać, iż działanie tych urządzeń jest zależne w głównej mierze od ruchu wiatru. Zdecydowanie wydajniejszym rozwiązaniem jest rozplanowanie i montaż wentylatora centralnego lub nasad elektrycznych oraz kratek higrosterowanych. Zapewnia to całkowite odizolowanie się od warunków zewnętrznych, pewność działania wentylacji oraz dużą energooszczędność. Jednak w tym przypadku przed zakupem należy skontaktować się instalatorem w celu doboru urządzeń oraz prawidłowego ich montażu.