Budowa domu. Ile ważna jest decyzja o warunkach zabudowy?

2010-12-17 18:25

W 2008 roku uzyskałem decyzję o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego będącego częścią inwestycji nazwanej w decyzji o warunkach zabudowy jako budynek mieszkalny jednorodzinny oraz budynek gospodarczy dla celów gospodarki rolnej. W tym roku zwróciłem się z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę budynku gospodarczego dla celów gospodarki rolnej, załączając projekt budowlany oraz tę wcześniejszą decyzję o warunkach zabudowy. Organ rozpatrujący wniosek wezwał mnie do złożenia nowej decyzji o warunkach zabudowy uznając, że ta poprzednia wygasła w dniu wydania decyzji pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego. Czy takie wezwanie organu znajduje uzasadnienie w przepisach obowiązującego prawa?

Nie istnieje ogólny przepis prawa, który wskazywałby okres ważności decyzji o warunkach zabudowy. Termin ten jest ustalany przez organ wydający decyzję w samej decyzji.