Rozpoczęcie budowy a podział działki. Czy konieczna nowa decyzja o warunkach zabudowy?

2010-12-22 14:58

Kilka miesięcy temu wystąpiłam wraz z 3 innymi wnioskodawcami o wydanie decyzji o warunkach zabudowy na budowę 8 budynków jednorodzinnych na jednej dużej działce (1 ha). Ani ja, ani pozostali wnioskodawcy nie byliśmy właścicielami działki. Uzyskaliśmy pozytywną decyzję, która stanowiła podstawę do uzyskania przez właściciela decyzji o podziale tej działki na 8 działek. W tym momencie jestem właścicielem jednej z nich i chcę złożyć wniosek o pozwolenie na budowę. Czy mogę złożyć do starostwa decyzję o warunkach wraz z decyzją podziałową? Czy też muszę wystąpić o wydanie nowej decyzji o warunkach zabudowy?

W takiej sytuacji konieczne będzie wystąpienie o wydanie nowej decyzji dla nowo powstałej działki.