Czy można położyć kostkę chodnikową na chodnik betonowy?

2011-08-16 12:43

Jaką kostkę można położyć na stare chodniki betonowe? Chodniki są zalane wokół mieszkania i alejki w ogródku. Skuwanie chodników betonowych jest bardzo czasochłonne, ponieważ lane były na 10 centymetrową warstwę gruzu, na dodatek bardzo dawno. W tej chwili cement popękał i wygląda bardzo brzydko.

Na takim podłożu można położyć każdą kostkę pod warunkiem odprowadzenia wody opadowej. Jak to zrobić? Sprawdzamy czy na płycie betonowej jest spadek. Jeśli nie - formujemy go za pomocą zaprawy wyrownawczej. Na tak uformowanej płycie wykonujemy izolację przeciwwilgociową w postaci izolacji w płynie. Na tak przygotowanym podłożu ukladamy dwucentymetrową warstwe zaprawy drenażowej, w której za pośrednictwem szlamu szczepnego, układamy dowolną kostkę. Całość spoinujemy za posrednictwem zapraw komponentowych - szczelnych lub przepuszczalnych dla wody. Przy tej technologii nie ma ryzyka odspojenia kostki, ponieważ jeśli woda dostanie się pod jej powierzchnię, nie zatrzyma się tam, tak jak się to dzieje w przypadku klejenia okładzin za posrednictwem kleju, ale przesączy sie przez zaprawe drenażową i następnie spłynie, zgodnie ze spadkiem, po wykonanej izolacji przeciwwilgociowej, do miejsca, gdzie albo spłynie do gruntu albo zostanie odebrana przez instalację kalanalizacyjną.