Problem z płytami położonymi na stropie

2015-12-02 9:03

Chodzi o strop z płyt betonowych. Zakupiłam u pewnej firmy płyty. Wszystko pięknie opowiadali, że takie ładne będą, że żadnych wylewek nie będzie - ewentualnie wokół kominów. Okazało się, że płyty nie nadają się do użytkowania, zagrażają bezpieczeństwu. Przyjechał sam właściciel firmy (bardzo zwlekał przyjazd na budowę). Po przyjeździe sam stwierdził, że nie nadają się, ale chciał uciszyć sprawę i powiedział, że zwróci pieniądze i koszty kładzenia płyt. Na dzisiaj właściciel firmy wykręca się twierdząc, że kazaliśmy mu się wstrzymać z odbiorem płyt.   Jest to nieprawda, ponieważ sam kierownik budowy nie zezwolił na pozostawienie tych płyt w takim stanie. Wczoraj rozmawiałam z właścicielem firmy i mówi, że wysyła eksperta od siebie do oceny stanu płyt i ewentualnie może wymienić 5sztuk (jest więcej). Stan płyt jest niedopuszczalny. Płyty są dziurawe - widać zbrojenie, są mokre plamy, brak miejsca na położenie zbrojenia wieńca, otwory są dwa dobre, zewnętrzne w ogóle nie dały się zaślepić, płyty są nierówne. Właściel firmy nie chce reklamować płyt. Co mam zrobić z związku z tą sytuacją (płyty były kładzione 13 listopada). Co mam zrobić w tej sytuacji?

Sprawa jest poważna, ale proszę się nie obawiać, ponieważ producent powinien to załatwić z korzyścią dla siebie i tym samym dla Pani. Przysługuje Pani prawo reklamowania uszkodzonych - niewłaściwych wyrobów. Proponuję zawiadomić producenta pisemnie o tym fakcie (najlepiej w ten sposób, by mieć całą historię rozpatrywania tej sprawy). Moża napisać w piśmie, że jeśli nie zostanie to niezwłocznie rozpatrzone, to powiadomi Pani Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

 

Z tym, że Inspektor może nakazać wstrzymanie budowy a nawet rozbiórkę tych płyt na Pani koszt. W tym postępowaniu powinien wziąć również udział kierownik budowy, ponieważ on odpowiada, za prawidłowe realizowanie robót. Może ten fakt odnotować w dzienniku budowy. Powinien zająć stanowisko w tej sprawie i stanowczo zareagować. Poza tym do tego wyrobu powinna być wydana przez producenta Deklaracja Właściwości Użytkowych lub Deklaracja Zgodności (często jest to dostarczane wraz z wyrobem, ale również jest to dostępne na stronie producenta). Jeśli któryś parametr wyrobu nie odpowiada cechom wypisanym w deklaracji, to sprawa jest oczywista.

 

Pozdrawiam,

Tomasz Rybarczyk