Ściany fundamentowe czy płyta fundamentowa?

2011-08-10 3:04

Ostatnio głośno się zrobiło na temat betonowych płyt fundamentowych. Jakie są ich główne zalety? Czy taka płyta nie pęknie po obciążeniu ścianami?

Płyta fundamentowa jest tak zaprojektowana, aby przenieść całkowity ciężar budynku (doliczając np. ciężar śniegu i napór wiatru). Projektant dobiera jej grubość, wytrzymałość betonu oraz typ i ilość zbrojenia. Płyta fundamentowa jest trwalszym i bardziej wytrzymałym rozwiązaniem, dlatego też jej popularność najszybciej rośnie w regionach, gdzie występują szkody górnicze (tąpnięcia), czy słabe grunty. Poza możliwością szybkiego jej wykonania, nadaje się do posadowienia budynków w miejscach o wysokim poziomie wód gruntowych. Łatwiej również wykonać dobrej jakości termo- i hydroizolacje.
zolacja przeciwwilgociowa to najczęściej folia ułożona na podsypce, a izolację termiczną stanowią kształtki ze specjalnego wodoodpornego tworzywa np. o grubości 25 cm. Wykonanie powłok izolujących jest nieporównywalnie łatwiejsze - stąd uzyskujemy cieplejsze i lepiej zaizolowane posadowienie budynku.