Jakie formalności trzeba załatwić decydując się na rozbudowę domu?

2015-12-18 14:09

Planuję dobudowanie do domu garażu o wymiarach około 3,5 m na 9 m. Chciałabym, aby na górze zamiast dachu powstał duży taras. Jest dla mnie obojętne czy będzie to dobudowa z cegły czy z drewna. Słyszałam, że na budowę budynku nie przekraczającego 35 m2 nie potrzeba planów wystarczy tylko zgłoszenie w gminie. Czy ten przepis obowiązuje także w przypadku dobudowy do budynku, czy tylko w przypadku budowy pomieszczeń wolno stojących? Niestety dom nie posiada planów, ponieważ zostały zgubione. Jakie formalności mnie czekają? Od czego muszę zacząć?

W przypadku wolno stojącego parterowego garażu dostawionego do istniejącego domu o powierzchni zabudowy nie większej niż 35 m2 wymagane będzie zgłoszenie zgodnie z art. 29 ust. 2 obowiązującego od 28 czerwca 2015 r. Prawa budowlanego. Jeżeli garaż nie wpłynie istotnie na architekturę i na elementy konstrukcyjne, powinno wystarczyć zgłoszenie w formie szkiców i rysunków. Powierzchnia jest liczona po obrysie ścian zewnętrznych. Organ administracji architektoniczno-budowlanej może w czasie 30 dni od zgłoszenia wnieść sprzeciw w drodze decyzji. Może nałożyć obowiązek uzupełnienia w określonym terminie brakujących dokumentów.