Remont ogrodzenia. Który sąsiad jest odpowiedzialny za naprawę?

2011-04-19 17:19

Mieszkam na posesji, którą od sąsiedniej działki oddziela płot. Jakiś czas temu płot się przewrócił i nie wiadomo, kto ma go naprawić. Jak prawo rozwiązuje kwestię remontu ogrodzenia?

Zgodnie z przepisem z art. 154 kodeksu cywilnego:
§ 1. Domniemywa się, że mury, płoty, miedze, rowy i inne urządzenia podobne, znajdujące się na granicy gruntów sąsiadujących, służą do wspólnego użytku sąsiadów. To samo dotyczy drzew i krzewów na granicy.
§ 2. Korzystający z wymienionych urządzeń obowiązani są ponosić wspólnie koszty ich utrzymania.