Wykonanie indywidualnego projektu domu. Gdzie się zwrócić?

2013-10-10 12:46

Czy można się zwrócić do Państwa o wykonanie projektu na dobudowę (konkretnie jednego pomieszczenia - pokoju) do istniejącego budynku? Jaki jest orientacyjny koszt, termin, do kogo i gdzie należy się zwrócić?  

Pytanie odnośnie wykonania projektu indywidualnego najlepiej kierować na adres mailowy: [email protected] Należy załączyć informacje o warunkach zabudowy, podać lokalizację budowy (wystarczy powiat, woj.).  Jeśli posiada Pani mapę działki prosimy również o jej dołączenie do maila.