Czy powierzchnia antresoli wlicza się do powierzchni użytkowej domu?

2012-10-29 10:02

Proszę o informację czy powierzchnia wewnętrznej antresoli w domu jednorodzinnym jest brana pod uwagę i zalicza się ją do pow. użytkowej domu, tak jak to ma miejsce w przykładowym projekcie domu z antresolą Muratora- D12a (projekt Przytulny Dom-Wariant II). Czy też jest całkowicie pomijana i nie ma znaczenia dla określenia powierzchni użytkowej domu a w konsekwencji nie ma znaczenia dla ceny tego domu.

Zgodnie z normą PN-ISO 9836:1997 powierzchnia użytkowa to część powierzchni netto, która służy do zaspokajania potrzeb bezpośrednio związanych z przeznaczeniem budynku. Powierzchnię określa się z uwzględnieniem obudowy, przekrycia lub ograniczenia. W projekcie D12a antresola związana z funkcją mieszkalną domu, zatem powinna być doliczona do powierzchni użytkowej.

Powierzchnię użytkową dla budynków jednorodzinnych i lokali mieszkalnych liczy się według następującej zasady: w 100% liczy się powierzchnię o wysokości równiej lub większej od 2,2 m, w 50% o wysokości większej i równej 1,4 m i mniejszej od 2,20 m, poniżej 1,4 m pomija się.