Plan zagospodarowania terenu - czy gmina może to zrobić bez powiadomienia?

2012-01-28 23:38

W 1998 roku kupiłem w Brzozie (gmina NWW) działkę rzemieślniczo-budowlaną, i taki wpis mam w akcie notarialnym. Postawiłem na działce dom mieszkalny, w którym zamieszkałem w 2000 roku. Budowę pomieszczeń przeznaczonych na działalność gospodarczą pozostawiłem sobie na przyszłość, po uzbieraniu odpowiednich środków. Prowadzę działalność od 20 lat, lecz zawsze w obiektach najmowanych, dlatego też podjąłem decyzję o zakupie tego typu działki. W 2008 roku moja żona złożyła w gminie wniosek o wydanie wpisu o działalności gospodarczej z siedzibą w domu na działce, którą zamieszkuję. We wpisie było napisane, iż firma będzie świadczyć usługi i handel. Taki wniosek został przyjęty i wydany wpis. W zeszłym roku pojechałem do Gminy, aby rozpocząć procedurę postawienia pawilonu handlowego. W gminie dowiedziałem się, że mogę postawić budynek zajmujący 30% mojej działki, ale nie z przeznaczeniem na działalność, ponieważ w 2004 roku przekształcono w planach moją działkę na wyłącznie budowlaną. Zdziwienie było o tyle większe, że na działce obok w międzyczasie postawiono 150m2 sklepu spożywczego. Moje pytania brzmią: Jak gmina mogła zmienić przeznaczenie mojej własności, bez poinformowania mnie o tym i bez mojej zgody? Jaka procedura interesu społecznego, by zmienić przeznaczenie istniejących działek (chodzi mi o to, czy bez jakiś zasadnych przesłanek, może gmina zmieniać warunki zagospodarowania działki niebędącej już własnością gminy)? Co mogę zrobić, by podważyć takie plany? Co mogę zrobić, by przywrócić stan działki do stanu zapisanego w akcie notarialnym (działka rzemieślniczo budowlana)?

Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dokonywana jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Lektura ustawy pozwoli Panu na zrozumienie trybu zmiany. Jeżeli dokonana zmiana utrudnia korzystanie z działalności, istnieje możliwość wniosku o zmianę studium i planu zagospodarowania. Co do zaskarżania uchwał - w tej materii konieczna jest szczegółowa analiza stanu faktycznego.