Czy plan zagodpodarowania przestrzennego jest decydujący, jeśli chodzi o możliwość zabudowy?

2011-03-15 11:30

Na naszym terenie został przygotowany plan zagospodarowania przestrzennego. Jest on gotowy i czeka tylko na zatwierdzenie przez Radę Gminy. Planujemy z mężem budowę domu na działce siedliskowej. Chcielibyśmy postawić dom poza miastem, w polu. Zgodnie z planem możemy to zrobić. Zamierzamy zbudować dom parterowy z dachem dwuspadowym - kąt nachylenia dachu to 25 stopni. Plan dopuszcza budowę domu o maksymalnie 2 kondygnacjach, ale kąt nachylenia dachu musi być 40-50 stopni. Ewentualne budynki gospodarcze mogą mieć spadek dachu już od 5 stopni. W praktyce plan wyklucza domy parterowe - nie ma takiego domu z tak stromym dachem. Czy można z tym coś zrobić? Czy plan to już ostateczność?

Plan ostatecznie wyznacza dopuszczalność zabudowy. Nie istnieją ponadto przepisy, które przewidywałyby możliwość odstępstwa od postanowień planu. Koniecznym jest zatem bądź sporządzenie innego projektu budynku, bądź też próba zmiany planu, co jest niestety bardzo utrudnione.