Okna dachowe a współczynnik przenikania ciepła szyby zespolonej Ug

2011-04-18 14:22

Zastanawiam się, czy zastosowanie okna dachowego o współczynniku Ug = 0,5 przełoży się na poprawę izolacyjności okna? Czy nie spowoduje to, że w zime przez okno dachowe będzie przedowstawało się mniej ciepła do wewnątrz domu? Wydaje mi się, że dla okna dachowego lepszy byłby wyższy współczynnik Ug. Czy mam rację?

Ug czyli współczynik przenikania ciepła szyby jest jednym z parametrów opisujących właściwości szyb zespolonych. Współczynnik Ug określa ilość ciepła która przenika przez szybę o wielkości 1 m2 w jednostce czasu, przy różnicy temperatur 1 K. Oznacza to po prostu ile ciepła ucieka przez szybę na zewnątrz pomieszczenia.

Termoizolacyjność pakietu szybowego to zdolność do minimalizowania utraty ciepła przez jego powierzchnię. Na właściwości te wpływ ma budowa elementu, materiał z którego jest wykonany i rozwiązania konstrukcyjne w nim wykorzystane.

Pakiety szybowe energooszczędne Ug=0,5 Wm2/K stosowane są w budownictwie pasywnym gdzie największy nacisk kładzie się na zminimalizowanie strat ciepła budynku.
Jeżeli współczynnik Ug jest wysoki, to więcej ciepła dostanie się do pomieszczeń z zewnątrz np. w pogodne dni, ale już straty ciepła w każdym innym zimowym dniu będą nieporównywaklnie większe.