Jak odczytać oznaczenia na szybach?

2013-08-07 13:36

Posiadam okna i na ramce międzyszybowej jest napis 18/07/201273229261POZ965 CLIMATOP. Co to znaczy, jak to odczytać? Czy poszczególne cyfry mają znaczenie?   Na szybie natomiast była nalepka o treści L=2020 I pion 180 060 SL RUCH 84M 160 DESIGNO HAMULEC W KLAM ZATRZASK ZAMONT. EEP szkło U-0,5 LT-71% G-50%

Zgodnie ze standardami stosowanymi w branży, poniższe dane można odczytać w taki sposób:

 

18/07.2012 – to data produkcji

73229261 – to numer identyfikujący partię produkcji (własny dla każdego producenta)

POZ 965 – to pozycja w partii produkcyjnej lub pozycja w zamówieniu

CLIMATOP – nazwa handlowa szyb zespolonych dwukomorowych z firmy Glaspol (Glassolutions)

 

Następne dane dotyczą posiadanego okna (w sprawie tych oznaczeń zalecamy kontakt z producentem):

EEP szklo U-0,5 LT-71% G-50% - to parametry techniczne dotyczące szkła użytego w budowie szyby

Ug = 0,5 [W/(m2*K)] Lt - transmisja światła

71% g - solar factor 50%

 

 

Pozdrawiam, Bartłomiej Dąbrowski

Kierownik Produkcji Szyb Zespolonych OKNOPLAST Sp. z o.o.