Problem z postawieniem ogrodzenia na granicy działki - co robić?

2014-03-31 9:40

Wczoraj dowiedzieliśmy się, że jeżeli mamy około 3 m na naszej działce, sieć wodociągową nie będziemy mogli postawić ogrodzenia na granicy. Okazało się, że nikt o tym nie wiedział, nie było żadnej zgody, że nie ma żadnych dokumentów dotyczących naszej działki.   Jednak dowiedzieliśmy się, że jest coś takiego, jak braliśmy mapę do celów projektowych i arhitekt nas o tym poinformował. Gmina robi nam cały czas pod górkę już raz była zmieniana decyzja, kanalizacja była wykopana tak naprawde po kryjomu, linia elektryczna stoi na naszej działce. To, że mamy dużą działkę to nas troche ratuję (szerokość działki to około 40 m i po całej szerokości mamy też drogę około 1 m). Jakie kroki mamy podjąć? Gmina cały czas pomniejsza nam działkę.

Przepisy regulują, że odległość ogrodzenia od wodociagu powinna wynosić minimum 1,0 m przy średnicy nominalnej przewodu mniejszej, bądź równej 300 mm i 1,5 m przy większych średnicach. Podane odległośći są minimalnymi i w uzasadnionych przypadkach wodociągi mogą wymagać większej odległośći od ogrodzenia. Należy przy tym pamiętać, że ogległości te wynikają z możliwości uszkodzenia sieci podczas prac budowlanych przy ogrodzeniu, konieczności dostępu do sieci w celu napraw i konserwacji, a także dla zachowania bezpieczeństwa osób przy tym pracujących.

 

Proponuje Pani porozmawiać z gminą z czego dane decyzję wynikają. Naturalną rzeczą jest budowa wodociągu przez działki osób, którym wodociąg służy. Proszę wziąć pod uwagę, że wodociąg jest dobrem wspólnym, z którego to dobra Pani też może korzystać. Jeżeli okaże się, że decyzję zapadły w sposób nieprawidłowy lub najzwyczajniej bez porozumienia z Panią, to może Pani wnieść odwołanie do decyzji gminy. Właściwym organem jest tutaj Samorządowe Kolegium Odwoławcze.