Ile wynosi odległość budynku od rowu?

2014-03-07 10:10

Przez moją działkę przechodzi rów melioracyjny. W jakiej odległości od rowu mogę planować dom?

Odległość budynku i ogrodzenia od rowu melioracyjnego powinna być określona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy w przypadku braku. Jest ona zróżnicowana.