Jaką wełną mineralną ocieplić poddasze nieużytkowe?

2015-09-25 14:50

Jakiej wełny mineralnej muszę użyć do ocieplenia stropu na poddaszu nieużytkowym? Dach nie jest ocieplony.

Zakładając, że strop nie będzie użytkowany możemy zaproponować zastosowanie mat z wełny mineralnej szklanej o jak najniższym współczynniku przewodzenia ciepła w tym Super-Mata lub Profit-Mata. W przypadku, gdy Pana strop jest w konstrukcji drewnianej maty z wełny mineralnej stanowią wypełnienie przestrzeni pomiędzy legarami, dodatkowo zalecam wykonanie drugiej warstwy izolacji na legarach.

 

Natomiast w przypadku, gdy Pana strop jest stropem żelbetowym maty z wełny mineralnej mogą zostać ułożone luźno na stropie. W obu przypadkach od strony pomieszczenia ogrzewanego rekomendujemy zastosowanie paroizolacji, która ogranicza napływa pary wodnej do wnętrza przegrody. Przykłady rekomendowanych sposób izolacji stropów w konstrukcji żelbetowej jak i drewnianej znajdzie Pan w zeszycie aplikacyjnym nr 4. Podłogi i stropy, który dostępny na naszej stronie internetowej www.isover.pl w zakładce: Dokumentacja / Dla projektantów/ Wytyczne projektowe i montażowe. Karty katalogowe produktów dostępna są pod poniższym linkiem: http://www.isover.pl/documentation?f%5B0%5D=field_document_tr_category%3A396