Nawiewnik ścienny w kuchni

2011-04-15 13:21

Czy w kuchni, około 15 cm nad kuchenką elektryczną, która stoi przy ścianie zewnętrznej budynku, można wstawić nawietrznik na zasadzie wykucia w tej ścianie otworu o średnicy takiej samej jak przewód wyciągu powietrza w okapie tj. 125 mm. Nawietrznik ten miałby na celu doprowadzić w sposób bezpośredni tą samą ilość powietrza, która jest wyciągana z pomieszczenia w trakcie pracy okapu.

W przypadku, gdy powietrze z okapu wyciągane jest przez przepust w ścianie układ takiego nawietrznika i wyrzutni musi spełniać następujące warunki:
- powietrze wywiewane nie może zawierać uciążliwych zapachów oraz substancji szkodliwych dla zdrowia,
- przeciwległa ściana sąsiedniego budynku musi znajdować się w odległości co najmniej 10 m jeśli ma okna i co najmniej 8 jeśli nie ma okien,
- okna znajdujące się w tej samej ścianie muszą znajdować się w poziomie min. 3 m od wyrzutni, w pionie min. 2 m od wyrzutni,
- czerpnia powietrza usytuowana na tej samej ścianie musi znajdować się poniżej wyrzutni min. 1,5 m od niej w poziome.

W przypadku, gdy okap podłączony jest do pionu wentylacyjnego powyższe warunki nie obowiązują i nawietrznik można zamontować w przegrodzie zewnętrznej. Najprostszym rozwiązaniem jednak byłby montaż nawiewnika okiennego.