Czy podział działki trzeba zgłaszać w wydziale ksiąg wieczystych?

2011-03-15 12:11

W 2006 r. wziąłem kredyt hipoteczny na budowę domu, którego zabezpieczeniem była działka. Zostało to oczywiście zapisanie w księgach wieczystych. W 2007 roku wybudowałem na tej działce dom, nie informując o tym fakcie wydziału ksiąg wieczystych. W tym roku dokonałem podziału działki rolnej na 2 części. Zamierzam sprzedać część bez domu. Czy muszę zgłaszać do KW fakt podziału działki i wybudowania domu, żeby się starać o zwolnienie z hipoteki działki przeznaczonej na sprzedaż?

Praktyka sądów jest różna, jeżeli chodzi o możliwość ujawniania budynków w księdze wieczystej. Zgodnie z zasadą superficies solo cedit - budynek nie może być odrębnym przedmiotem własności. W związku z powyższym niektóre sądy odmawiają ujawniania budynków w księgach wieczystych. Konieczne jest jednak wprowadzenie zmian dotyczących podziału nieruchomości. W tym celu należy złożyć stosowny wniosek do właściwego wydziału ksiąg wieczystych, znajdującego się przy sądzie rejonowym, wraz z załączeniem mapy podziału opieczętowanej przez ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz prawomocnej decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) zatwierdzająca podział nieruchomości.