Remont dachu - wymiana pokrycia dachowego. Czy konieczne pozwolenie na budowę?

2010-11-15 17:55

Chciałbym zmienić pokrycie dachu z papy na blachę wraz z więźbą. Czy muszę mieć pozwolenie na zmianę dachu? Kształt dachu zostaje taki sam.

Zgodnie z przepisami prawa budowlanego, przedmiotową inwestycję należy zakwalifikować jako remont, przez który należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. W takiej sytuacji wymagane jest jedynie zgłoszenie.