Kiedy można postawić dom letniskowy bez pozwolenia na budowę?

2016-08-31 16:23

Witam. Mam działkę leśną o powierzchni 14 arów. Graniczę z drogą gminną. W pasie drogowym jest wybudowany wodociąg. Z drugiej strony graniczę z gospodarstwem rolnym. Czy mogę zbudować drewniany domek o powierzchni 35 m2 bez pozwolenia na buudowę?

Zgodnie z art. 29 i 30 ustawy Prawo budowlane, pozwolenia na budowę nie wymaga m. in. budowa wolnostojących parterowych budynków gospodarczych, w tym garaży, altan oraz przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki. Budowa tych obiektów wymaga zgłoszenia. Zgłoszenie może zostać przyjęte po wyłączeniu gruntów leśnych z produkcji.