Minimalny spadek rur w kanalizacji sanitarnej

2012-01-12 9:22

Jaki wymagany jest minimalny spadek procentowy rur kanalizacji domowej, a jaki miejskiej? Długość od domu do głównego rurociągu na drodze to 98 metrów, rura PCV 160mm.

Dla kanalizacji wewnętrznej PVC (bytowo-gospodarczej), minimalny spadek normatywny dla średnicy 160mm wynosi 1,5%. Dla sieci kanalizacji zewnętrznej istnieje możliwość stosowania spadków mniejszych od normatywnych. Stosując odpowiednie wzory do obliczeń należy uwzględnić wpływ wymiaru kanału oraz napełnienia na warunki hydrauliczne odkładania i transportu osadów. Przyjmuje się w obliczeniach kryterium granicznych wartości naprężeń ścinających, a nie prędkości granicznych lub unoszenia. Dla rur kanalizacyjnych PVC 160 mm klasy „S” minimalny spadek wynosi 0,35% przy założeniach wypełnienia kanału na poziomie 30%.