Jak uzasadnić wniosek o przekwalifikowanie działki rolniczej w budowlaną?

2011-04-20 14:58

Zakupiłam działkę rolniczą teraz chciałabym ubiegać się o zmianę jej statusu z rolnej na budowlaną. Pobrałam z gminy odpowiedni wniosek, ale przeczytałam, że kluczowa rolę odgrywa jego uzasadnienie. Jak uzasadnić taki wniosek?

Należy przedstawić wszelkie argumenty świadczące o konieczności i zasadności takiej zmiany. Mogą być one rożnego rodzaju. Od konieczności zapewnienia sobie i rodzinie odpowiedniego zaplecza mieszkalnego, przez przeznaczenie sąsiednich działek jako budowlanych, po wszelkie względy ekonomiczne.