Jak samemu ułożyć płyty tarasowe? Podstawowe zasady

2011-04-29 11:19

Chciałbym samodzielnie ułożyć płyty tarasowe na istniejącym betonie. Czy mogę poprosić o praktyczne porady krok po kroku?

Oto podstawowe zasady, których należy przestrzegać podczas układania szlachetnych płyt tarasowych:

- temperatura otoczenia wyższa niż 5 stopni Celsjusza,
- powierzchnia pod układane płyty powinna być czysta i sucha,
- podłoże, na którym będą układane płyty, powinno stanowić monolit, bez widocznych pęknięć i wykruszeń,
- do układania płyt betonowych należy dobrać właściwy klej bądź zaprawę gotową, ewentualnie mieszaninę cementu z piaskiem w proporcji 1:5,
- płyty układamy przy pomocy młotka gumowego, sprawdzając ich prawidłowe usytuowanie poziomicą,
- podczas układania należy zachować odpowiednią odległość pomiędzy poszczególnymi płytami, pozostawiając miejsce na spoinę; zalecane jest używanie spoin elastycznych,
- przed nakładaniem fugi krawędzie płyt należy zabezpieczyć taśmą malarską,
- po zaschnięciu spoiny taśmę należy odkleić a ewentualne zanieczyszczenia spłukać bieżącą wodą.

Pojawiające się na tarasie pęknięcia lub odspojenia od podłoża mogą świadczyć o tym, że powierzchnia została nieprawidłowo ułożona. W zależności od ilości uszkodzeń pozostaje demontaż lub ponowne ułożenie całej nawierzchni. W przypadku wady pojedynczego elementu wystarczy wymienić pojedynczy uszkodzony element, dokładnie usuwając spoinę i zaprawę. Na tak przygotowaną powierzchnię można wbudować nową płytę.