Jak pozbyć się przebarwień na ścianach, spowodowanych przez kable elektryczne?

2016-09-05 15:18

Czym można zamaskować smugi widoczne na ścianie? Biegną one wzdłuż linii przebiegu instalacji elektrycznej. Czy jest jakiś środek, którym można pokryć te plamy, żeby dało się później zamalować je zwykłą farbą?

Nie spotkałem się ze środkiem, który potrafi skutecznie usunąć ten problem. Analiza takich przypadków wskazuje najczęściej na zbyt cienką warstwę tynku przykrywającego przewody. Pewnie Pani już tego nie zmieni. Trzeba by było bowiem nałożyć dodatkowe parę milimetrów tynku, żeby przewody zostały zakryte warstwą o łącznej grubości minimum 0,5 cm). Czasem pomaga użycie farb izolujących przebarwienia (Caparol AquaSperrgrund), czasem wystarczy malowanie farbami nie zawierającymi zmiękczaczy (plastyfikatorów) – wszystkie farby Caparol oznaczone symbolem E.L.F. (oznakowanie mówiące o tym, że suma lotnych i półlotnych związków organicznych w farbie nie przekracza 0,7 gramów na 1 litr farby). Ale niestety „czasem” oznacza „nie zawsze”. Nie spotkałem się natomiast z potwierdzonym przypadkiem tego efektu przy odpowiednio grubo nałożonych tynkach mineralnych (choć zdarzają się sygnały o wystąpieniu tego problemu, ale brak danych o grubości lub brak danych potwierdzających „mineralność” tynku i braku w nim dodatków modyfikujących plastyczność).