Jakie grzejniki przy instalacji z miedzi i piecu gazowym?

2011-05-30 15:04

Zależy mi na jak najmniejszym zużyciu gazu, czyli żeby grzejniki trzymały ciepło jak najdłużej.

Parametry grzejników, które należy przyjąć do obliczeń dla kotła kondensacyjnego ze sterowaniem pogodowym w celu zoptymalizowania kosztów inwestycji to 70/55/20 lub 75/65/20, z uwagi na fakt modulacji temperatury zasilania.

W tym przypadku w warunkach obliczeniowych np. temp.-20 st, kocioł zgodnie z fabryczną krzywą grzewczą, ewentualnie zaprogramowaną krzywą, podaje parametr 70 st lub więcej. Występuje wtedy wyższa temperatura powrotu i zjawisko kondensacji może występować w minimalnym stopniu lub nie występować wcale.

Trzeba jednak uwzględnić to, że opisane warunki występują kilka dni w roku (o ile występują), co nie stanowi znaczącego wzrostu kosztów eksploatacyjnych całego układu grzewczego.