Głębokość fundamentu pod murek i schody na podłożu z gliny

2011-08-08 11:24

Jakiej głębokości powinien być fundament (betonowy, zbrojony) pod metrowej wysokości murowany murek kamienny oraz pod metrowej szerokości schody, które mają być poprowadzone razem (murek wzdłuż kamiennych schodów ma stanowić rodzaj poręczy). Obie te rzeczy mają przebiegać po skarpie (utworzonej ponad 12 lat temu) na gliniastym podłożu w odległości kilku metrów od jeziora na terenie, gdzie strefa przemarzania jest ustalona na 120 cm (pn. wsch. Mazury). Czy fundament pod schody może być płytszy? Czy podstawa wykopu fundamentu powinna być wysypana pospółką (ew warstwą jakiej grubości?), czy można będzie lać cement bezpośrednio w wykop?

Semmelrock Stein+Design jest producentem kostek brukowych, płyt i systemów ogrodzeń. Pytanie nie dotyczy produktów z naszej oferty zatem nie możemy udzielić odpowiedzi. Sugerujemy konsultacje z konstruktorem, który dokona stosownych obliczeń.