Spełnienia jakich formalności wymaga montaż okien połaciowych w istniejącym dachu?

2016-08-23 13:37

Witam. Czy zgodnie z obowiązującymi przepisami, przed zamontowaniem okien dachowych w bloku, w miejscu nie naruszającym konstrukcji (pomiędzy krokwiami), wymagane jest przygotowanie projektu i uzyskanie pozwolenia na budowę, czy wystarczy zgoda wspólnoty oraz zgłoszenie w odpowiednim urzędzie? Okna będą montowane na antresoli (nieużytkowej części strychu, przynależnej zgodnie z aktem notarialnym do mieszkania).

Witam. Polskie przepisy prawa budowlanego nie określają jednoznacznie, czy w przypadku montażu okien dachowych w już istniejących budynkach wymagane jest pozwolenie, czy też wystarczy zgłoszenie. Według Ustawy – prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U 156/6 poz 1118 z późn. zmianami art. 29) rozróżniamy dwa rodzaje sytuacji:

  1. remont, roboty budowlane – które interpretowane są w następujący sposób: jeżeli wstawienie okien dachowych jest tylko wynikiem remontu budynku, nie zmienia charakteru pomieszczeń – to zgłoszenie jest wystarczające do wykonania montażu. Budynek w którym będzie usytuowane okno dachowe powinien być usytuowany w odległości min 4 m od granicy działki;
  2. w przypadku, kiedy montaż okna dachowego wiąże się z ingerencją w konstrukcję dachu, jest wykonany w budynku objętym nadzorem konserwatorskim lub powoduje zmianę charakteru poddasza (z nieużytkowego na użytkowe) wówczas wymagane jest pozwolenie.

 

Z poważaniem Konsultant FAKRO