Działka usługowa. Czy w przyszłości można będzie zmienić jej status?

2017-09-20 19:11

Jestem właścicielem działki, która jest oznaczona w miejscowym planie zagospodarowania jako "U", czyli usługowa. W opisie do planu jest wymienione, jakie usługi mogą być tam prowadzone (m.in administracja, biura, opieka społeczna i socjalna, turystyka, zdrowie, sport i rekreacja, gastronomia, handel). Czy mogę wybudować na tej działce budynek usługowy, w którym mógłbym także zamieszkać? Czy grożą jakieś kary z tego tytułu? Czy byłaby z czasem możliwość przekształcenia działki lub budynku na funkcję mieszkalną?

Budynek powinien być wybudowany i użytkowany zgodnie z zatwierdzonym projektem. Jego funkcja powinna być zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Istnieje możliwość, aby część mieszkalna związana była z prowadzeniem działalności – wskazane sprawdzenie w urzędzie. Zmiana przeznaczenia terenu może nastąpić w przypadku zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.