Co poradzić, gdy dym z komina sąsiadów wlatuje przez okno?

2017-09-25 12:03

Moi sąsiedzi mają dobudówkę, a na niej komin. Cały dym leci mi prosto w okna, zapach jest straszny. Jestem świadoma, że nie mogą palić śmieciami, aczkolwiek moje pytanie brzmi, czy taki komin jest zgodny z prawem budowlanym. Chciałabym wiedzieć, czy mogę jakoś z tym walczyć. Ten dom należy do gminy.

Może pani z tym walczyć. Proponowałabym poprosić o pomoc prawnika. Istnieje coś takiego, jak roszczenie negatoryjne. Zadziała „przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą” (art. 222 § 2 KC). Tak obszerna formuła sprawia, że roszczenie negatoryjne można zastosować do wielu sytuacji. Oznacza to mniej więcej tyle, że właściciel może dociekać przywrócenia stanu zgodnego z prawem lub zaniechania naruszeń. W pani przypadku naruszeniem są immisje (jest to działanie właściciela nieruchomości na własnym gruncie, którego skutki odczuwalne są na gruncie sąsiedzkim). W pierwszej kolejności proszę pójść do właściciela budynku, czyli do Urzędu Gminy. Proszę się do tej rozmowy przygotować i zagrozić odpowiednimi konsekwencjami, jeżeli panią zignorują. Najlepiej od razu wystąpić z oficjalnym pismem, które nie będzie mogło pozostać bez odpowiedzi. Proszę się nie nastawiać na trudną i beznadziejną walkę. Ma pani ogromne szczęście, że sąsiadem jest Urząd. Istnieje wielkie prawdopodobieństwo, że załatwią to szybko i bez problemów ponieważ - przynajmniej z mojego doświadczenia tak wynika - skończyły się czasy bezdusznych urzędników. W ich interesie leży, żeby sprawa została załatwiona szybko i bez zbytnich ingerencji innych organów.