Izolacja pionowa, przeciwwilgociowa i przeciwwodna ławy fundamentowej

2012-11-15 12:08

Interesuje mnie drenaż lub izolacja wokół ławy już istniejącego domu, gdzie izolacja pozioma ławy jest uszkodzona i wymaga remontu.   Jak poprawnie to wykonać? Słyszałem, że drenaż można wykonać do połowy głębokości ławy. Jedna strona ściany domu jest poniżej gruntu i jest ona oddzielona murkiem betonowym i wykonana została opaska betonowa, która gromadzi wodę i przenosi ją na ściany budynku. Opaskę skuć czy zostawić?   Mam do wykorzystania piasek budowlany. Czy nadaje się on do zasypania przy ławie? Czy można styropianem przykryć starą opaskę i wylać drugą warstwę? Stara opaska betonowa jest powyżej izolacji poziomej ławy czy ktoś tu nie popełnił błędu? Czy jest prawdą, że należy zachować odstęp 15 cm od ściany i zostawić humus - przecież to bez sensu jeśli będzie gromadzić wodę?

Rozwiązaniem technicznym koniecznym dla wyeliminowania wody wnikającej bocznie w ścianę poniżej poziomu gruntu jest posiadanie szczelnej zewnętrznej izolacji pionowej, przeciwwilgociowej lub przeciwwodnej (adekwatnej do stopnia obciążenia wodą gruntową bądź wodą z opadów atmosferycznych zawieszonych w gruncie). Dolna krawędź izolacji pionowej powinna sięgać poniżej posadzki pomieszczeń. Przez izolację pionową rozumiemy więc powłokę z mikrozapraw uszczelniających, wykonanych zgodnie z instrukcją producenta.

 

Jeżeli konstrukcja obiektu uniemożliwia wykonanie skutecznej izolacji pionowej zewnętrznej na ścianach to w takiej sytuacji zalecamy wykonanie izolacji wewnętrznej przy użyciu mikrozapraw uszczelniających odpornych na parcie negatywne. Wykonanie izolacji od wewnątrz nie eliminuje sytuacji zawilgocenia muru od strony kontaktu z wodą napierająca na powierzchnie boczne a zatem opiera się na założeniu, że pozostaną one mokre. Izolacja jedynie separuje wpływ wody na powierzchnię zewnętrzną muru dając szanse zastosowania jej wykończenia np. tynkiem renowacyjnym.

 

W przypadku braku skutecznej izolacji poziomej sugerujemy zastosować bezinwazyjny system osuszania który spowoduje wyeliminowanie zjawiska zawilgacania muru ponad obszarem bezpośredniego obciążenia wodą blokując podciąganie kapilarne.

 

W przypadku ocieplania w strefie cokołowej budynku, czy też pod ziemią (ocieplenie ścian piwnicznych) należy uwzględnić odmienne obciążenia mechaniczne oraz częste zawilgocenie. W strefach tych wolno stosować tylko i wyłącznie wzajemne do siebie dopasowane komponenty. Do ocieplania fundamentów lub piwnic służą specjalne odmiany styropianu EPS P o większej niż tradycyjny styropian odporności na wodę i wilgoć. W przypadku zaś użycia płyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS, które mają być pokryte warstwą zbrojoną i ewentualnie tynkiem nawierzchniowym, należy stosować wyłącznie płyty o powierzchni szorstkiej oznaczonej symbolem XPS-R.

 

Podczas wykonywania zewnętrznej izolacji pionowej proponujemy:

  • Odkopać ścianę (systemem odcinkowym) na głębokość górnej krawędzi ławy fundamentowej – optymalnie poniżej poziomu posadzki piwnicy.
  • Mur należy oczyścić, uzupełnić ewentualne ubytki.
  • Pokryć powierzchnie mikrozaprawamii uszczelniającymi zgodnie z instrukcją producenta.
  • Zabezpieczyć styropianem ekstrudowanym – ryflowanym (zabezpieczy to izolację zewnętrzną przed mechanicznymi uszkodzeniami, zapewni to możliwość odparowania wody przez izolację a także stanowić będzie ocieplenie ściany fundamentowej, które zapobiegać będzie zjawisku kondensacji wgłębnej.

 

Możemy polecić specjalistyczną firmę, która zbada sprawę i ewentualnie wykona Panu odpowiednie prace. Jeżeli jest Pan zainteresowany to proszę zwrócić się do nas pisząc na adres: [email protected], powołując się na niniejszą poradę.

 

Pozdrawiam,
Ekspert @ Marley