Docieplanie budynku. Jakie dokumenty są potrzebne?

2011-04-11 18:20

Jakie dokumenty i zgody są potrzebne w przypadku docieplania budynku graniczącego z pasem drogowym?

Przy wykonywaniu prac związanych z ociepleniem budynku, nie jest wymagne pozwolenie na budowę. Jednak najpóźniej 30 dni przed rozpoczęciem prac należy złożyć w Starostwie Powiatowym zgłoszenie dotyczące zakresu planowanych prac.
Informacje, jakie dokumenty należy dostarczyć wraz ze zgłoszeniem można uzyskać w lokalnych urzędach. Lepiej poznać je wcześniej, dlatego proponuję od razu skontaktować się z odpowiednią komórką w starostwie, zajmującą się omawianymi sprawami.