Dobudowa komina do istniejącego budynku – czy konieczne jest pozwolenie?

2018-03-04 11:35 KONEKT
Komin budowa
Autor: Mariusz Bykowski

Czy w świetle zmian w prawie budowlanym nadal występuje konieczność uzyskania pozwolenia na dobudowę stalowego komina zewnętrznego w istniejącym budynku jednorodzinnym?

Moim zdaniem istnieje taka konieczność. W art. 28 ustawy napisano: "Art. 28. 1. Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem art. 29–31". Czyli wszystko, co jest wyszczególnione w art. 29-31, nie wymaga pozwolenia na budowę. Nie ma w żadnym z tych art. mowy o systemach kominowych, czy to stalowych, czy ceramicznych, a co za tym idzie  –budowa systemu kominowego w dalszym ciągu wymaga pozwolenia na budowę.

KOMENTARZE
Mariusz
|

Moim zdaniem odpowiedź nie jest prawidłowa.

Jeśli założymy, a tak najprawdopodobniej jest w tym przypadku, że "dobudowa stalowego komina zewnętrznego w istniejącym budynku jednorodzinnym" wynika z przebudowy instalacji centralnego ogrzewania (np. wymiana starego pieca c.o. na piec kondensacyjny, wymagający komina ze stali kwasoodpornej, którego montaż jest niemożliwy w istniejącym kominie), to w takim przypadku możemy mówić o przebudowie urządzeń budowlanych w istniejącym budynku. A zgodnie z art 29 ust.2 punkt 1c ustawy Prawo Budowlane przebudowa takich urządzeń nie wymaga pozwolenia na budowę ani zgłoszenia. Należy zauważyć, że taki komin stalowy wraz z kotłownią stanowi niezbędną część instalacji technicznej budynku i zapewnia możliwość użytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem, a więc wypełnia treść definicji zawartej w art. 3 punkt 9 ustawy PB.