Kto odpowiada za dobór łączników do więźby dachowej - projektant, czy wykonawca?

2016-06-22 13:10

Witam. Mam zaprojektowany dach rozporowy. Niestety w dokumentacji brakuje informacji, jakich okuć ciesielskich trzeba użyć do łączenia krokwi z murłatami. Mam tylko podany ciężar, jaki powinny utrzymać. Czy dobór tych łączników ustala wykonawca, biorąc na siebie odpowiedzialność, czy projektant domu? Architekt twierdzi, że te informacje ustala się dopiero podczas budowy, a nie wcześniej. Czy to prawda?

Różnica między projektem budowlanym i wykonawczym wynika głównie z zawartości. Wymagania dotyczące projektu budowlanego są określone w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462). Zgodnie z nimi, w projekcie określa się układ konstrukcyjny, zastosowane schematy statyczne, założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji. Szczegóły wykonawcze należy sprecyzować na budowie. Projekt wykonawczy jest uszczegółowieniem rozwiązań przedstawionych w projekcie budowlanym i jest to dodatkowe opracowanie.