Czy mogę zrobić inne pokrycie dachu niż to określone w pozwoleniu na budowę?

2011-04-19 16:56

Dostałam warunki zabudowy na dom jednorodzinny, gdzie odnośnie dachu wyszczególniono możliwe materiały pokryciowe w postaci blachodachówki lub dachówki. Projekt domu, który zakupiłam, przewiduje jednak pokrycie z blachy tytanowo-cynkowej, która bardzo ładnie komponuje się z domem. I właśnie taki dach chciałabym mieć. Niedawno dostałam pozwolenie na budowę, w którym materiał na dach jest taki jak w warunkach zabudowy czyli blachodachówka lub dachówka. Jeżeli mimo to zrobiłabym dach z blachy tytanowo-cynkowej, to jakie konsekwencje grożą mi w praktyce? czy przy odbiorze domu ktoś w ogóle będzie to sprawdzał? czy dostanę nakaz wymiany pokrycia, a może trzeba będzie zapłacić karę, a dach będzie można zostawić?

W odpowiedzi na postawione pytanie wskazać należy przepis z art. 36a. ustawy Prawo budowlane, który stanowi:

1. Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.
2. Właściwy organ uchyla decyzje o pozwoleniu na budowę, w przypadku wydania decyzji, o której mowa w art. 51 ust. 1 pkt 3.
3. W postępowaniu w sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę, przepisy art. 32-35 stosuje się odpowiednio do zakresu tej zmiany.
4. (...)
5. Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę i jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy:
1) zakresu objętego projektem zagospodarowania działki lub terenu,
2) charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji,
3) (...)
4) (...)
5) zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne,
6) zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
7) ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
oraz nie wymaga uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, wymaganych przepisami szczególnymi.
6. Projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia oraz jest obowiązany zamieścić w projekcie budowlanym odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczące odstąpienia, o którym mowa w ust. 5.

W przypadku istotnych odstępstw właściwy organ wstrzymuje postanowieniem prowadzenie robót budowlanych wykonywanych. Celem szczegółowego poznania problematyki odsyłamy do strony: http://www.gunb.gov.pl/dzia%B3a/pliki/ws4.pdf [gunb.gov.pl]