Czy płyty styropianowe lepiej układać w jednej, czy w dwóch warstwach?

2016-09-08 20:01

Witam. Czy na podłoże z chudego betonu można ułożyć jedną warstwę styropianu grubości 15 cm? Czy muszę koniecznie te 15 cm rozdzielić na dwie warstwy i układać płyty na mijankę?

Układanie warstw izolacyjnych na przemian ogranicza powstawanie mostków cieplnych i akustycznych na ich stykach. Dlatego w tym przypadku wskazane jest układanie izolacji w dwóch warstwach.