Czy można regulować rozszczelnienie okna?

2012-01-30 11:57

Czy można regulować rozszczelnienie okna?

W stosowanych przez Oknoplast okuciach firmy Maco, rozszczelnienie jest uwarunkowane przez nożyce mikrowentylacji. Dzięki temu okna można rozszczelnić, albo pozostawić zamknięte, nie ma możliwości płynnej regulacji szczeliny wentylacyjnej. Aby okna rozszczelnić, należy ustawić klamkę na godzinę 1-2. Uzyskujemy wtedy minimalną szczelinę, której dalej zmniejszyć się już nie