Czy budowa tarasu na dachu garażu wymaga pozwolenia?

2016-08-24 18:14

Zamierzam zabudować taras na stropie garażu przylegającego do bocznej ściany domu. Garaż jest integralną częścią budynku, z którm dzieli jedną scianę. Wymiary garażu to 4 na 6 m. Budynek i garaż są murowane. Zabudowa ma być lekka. Dach będzie opierać się na drewnianych słupach i jednej poziomej belce ustawionej na wspólnej ścianie. Pozostałe ściany mają być zrobione z płyt OSB. Czy wymagane jest pozwolenie i projekt? A jeśli tak, to jakie byłyby ewentualne konsekwencje i koszty, gdyby pominąć te formalności?

Zgodnie z obowiązującym Prawem budowlanym nadbudowa wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania zmieści się na działce, wiąże się z wykonaniem projektu i zgłoszeniem we właściwym organie administracji architektoniczno-budowlanej. Można też wystąpić o pozwolenie na budowę. Roboty wykonane bez wymaganego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę mogą być uznane za samowolę budowlaną. Wiąże się to ze złożeniem w nadzorze budowlanym wymaganych dokumentów i wniesieniem opłaty legalizacyjnej.