Czy na budowę szamba potrzebne jest pozwolenie na budowę czy wystarczy zgłoszenie?

2011-05-04 15:43

Planuję wybudowanie szamba na działce rekreacyjnej. Czy muszę mieć pozwolenie na budowę czy wystarczy tylko zgłoszenie budowy w urzędzie?

Szambo jest zbiornikiem na nieczystości płynne. Z uwagi na brak wyłączenia budowy tego rodzaju budowli od ogólnej zasady wyrażonej w art. 28 ust. 1 prawo budowlanego należy dojść do konstatacji, że na budowę szamba konieczne jest uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.