Budowa niezgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

2011-03-22 16:29

W związku z planowaną budową domu otrzymałem warunki zabudowy. Nie rozpocząłem jeszcze budowy ani domu, ani ogrodzenia. Według warunków zabudowy droga koło mojej działki ma mieć szerokość 6 m. W międzyczasie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, wg którego droga ma mieć szerokość 10 m (czyli z mojej działki zostanie zabrane nie 6 a 10 m). Czy mogę budować ogrodzenie i dom według wydanego pozwolenia na budowę, nie zwracając uwagi na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego? Czy powiatowy inspektor nadzoru budowlanego może wstrzymać taką budowę? Sąsiedzi poinformowali mnie, że napiszą skargę.

Opisany stan faktyczny budzi nasze wątpliwości, dlatego też zalecamy bezpośredni kontakt z prawnikiem. Niemniej jednak podkreślenia wymaga fakt, że w przypadku wydania miejscowego planu zagospodarowania, stanowi on jedyny wiążący akt, który ostatecznie przesądza dopuszczalność zagospodarowania terenu.