Jak sprawdzić współczynnik przenikania ciepła szyb?

2013-02-13 13:45

Kupiłem okna Salamander SL76. Wszystko było fajnie, tylko przedstawiciel Salamandra, już po zapłaceniu powiedział, że w tej cenie dostanę okna 3 szybowe o współczynniku szyb Us=0,6 W/ m2.K, a nie jak było w umowie Us=0,5 W/m2.K. Po wielu długich wyjaśnieniach, przedstawiciel w końcu przystał na warunki jakie były w umowie. I tu moje pytanie: jak można sprawdzić współczynnik przenikania ciepła dla szyb w oknie 3-szybowym? Jestem w stanie rozróżnić rodzaj ciepłej ramki, ale "U" szyby już nie. Chciałem dowiedzieć się czy są jakieś metody, urządzenia, czy firmy dokonujące takich pomiarów? Czy są jakieś przepisy które wymuszają na producencie oznakowanie szyb. Pytam, bo nie mam pewności jakie faktycznie szyby w końcu będę miał.

Temat jest mówiąc krótko – trudny.

Próbowaliśmy zweryfikować dwa źródła:
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych oraz Dostawcę elementów pomiarowych:
I oto co otrzymaliśmy:

1. W Instytucie (ICiMB) nie ma urządzenia, którym można zbadać szkło dwukomorowe.
Można jedynie obliczyć parametr Ug na podstawie danych wejściowych:
- Parametr emisyjności szkła Low-E czyli powłoki termoizolacyjnej
- Pomiar rzeczywistej zawartości gazu w szybie zespolonej.
Dane te pozwolą na obliczenie zgodnie z EN673 wartości Ug pakietu szybowego.

2. Istnieje analizator np. firmy Linseis, jednak wielkość próbek, które może on przebadać jest znacznie mniejsza niż pakiet szybowy. Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, iż płytki analizatora są zamocowane na specjalnie zaprojektowanym krótkim przewodzie elektrycznym tak, aby jak najmniej zaburzał on pomiar. Dokładność dla tego krótkiego przewodu to +-2%. Producent nie posiada wersji z wydłużonymi i rozdzielonymi przewodami (zmienia się dokładność pomiaru).
Dlaczego piszemy o długości, ponieważ aby zbadać szybę należałoby zbadać środek szyby, aby ominąć ramkę dystansową, która lokalnie wydatnie pogarsza Ug.


Generalnie producent przeszklenia powinien zadeklarować na etykiecie lub ramce dystansowej parametry pakietu. Może Pan poprosić o Deklarację CE dla szkła, aby mieć wiarygodny dokument.
Odnośnie badania pozostaje tylko możliwość z pozycji 1.


Pozdrawiam
Michał Piekarski
Technolog OKNOPLAST Sp. z o.o.