Jak poprawnie przygotować zaprawę cementowo-wapienną?

2013-08-23 12:50

Kupiłem workowane wapno hydratyzowane. Główny technolog firmy poinformował mnie w rozmowie telefonicznej, że jednak najlepiej jest wapno "namoczyć" na minimum 24 godziny, co też uczyniłem. Według mojego projektu budowlanego mam zastosować zaprawę klasy M5, czyli proporcje objętościowo 1;1;6 (cement;wapno;piasek). I teraz pytanie - jak się ma objętość suchego wapna, do tego namoczonego - ciasta wapiennego? Jak teraz należy dozować to ciasto wapienne, w jakich proporcjach?

Przy wykonywaniu zapraw tradycyjnych liczy się jednak na pewne doświadczenie praktyczne osoby, która będzie ją przygotowywać. Problem leży też w ilości wody jaką należy dodać. Orientacyjnie, dla proporcji 1:1:6 na 1 m3 można przyjąć:

  • przy użyciu ciasta wapiennego - 190 kg cementu, 0,158 m3 ciasta wapiennego, 0,95 m3 piasku, 200 litrów wody;
  • przy użyciu wapna hydratyzowanego - 190 kg cementu, 106 kg wapna hydratyzowanego, 0,95 m3 piasku, 310 litrów wody.