Jak odprowadzić wodę z rynien do studzienki chłonnej?

2012-11-12 12:46

Chcę odprowadzać wodę z dachu do studni chłonnej. Zamierzam poprowadzić ją tam rurami (PCV) z rynien. Na jakiej głębokości powinny być zakopane te rury? Czy trzeba kopać na około 1,2 m aby nie zamarzła woda, czy nie ma to znaczenia?

W instalacjach przydomowych kanalizacji deszczowej, gdzie woda jest odprowadzana do rozsączania, nie przestrzega się na ogół tak rygorystycznie zasady układania kanalizacji poniżej strefy przemarzania, zwłaszcza jeżeli wykop wykonuje się we własnym zakresie, ręcznie.

 

W tym przypadku proponuję zastosować następujące elementy w systemie:

  1. na połączeniu rury spustowej z kanalizacją warto umieścić osadnik MARLEY z syfonem i kratką na ujściu pionowym -kod 920019;
  2. jeżeli planowany jest scentralizowany układ rozsączania, to wypadałoby zastosować studzienkę zbiorczą w systemie studzienek 300x300 MARLEY (dostępna jest pokrywa szara lub zielona do zwieńczenia studzienki);
  3. do odbioru wody pod ziemią proponuję zastosować tunel rozsączający 300 l MARLEY o wymiarach 800x1160x490 mm (jeżeli grunt jest dobrze przepuszczalny to należy użyć 2 tuneli 300 l na 50 m2 powierzchni dachu w rzucie). Tunel 300 należy odizolować od gruntu geowłókniną.

 

Sam układ rozsączania powinien przynajmniej częściowo znajdować się poniżej strefy przemarzania, co nie jest trudne do uzyskania, bo jeżeli przykładowo rura d110 (jej spód) ułożona ze spadkiem będzie wchodzić do tunelu na głębokości 70 cm, to jego spód znajdzie się na głębokości 1,1 m.

 

Pozdrawiam,
Ekspert @ MARLEY