Czy wystarczy zgłosić budowę pomieszczenia gospodarczego, czy potrzebne będzie pozwolenie na budowę?

2015-12-01 9:34

Czy mogę wybudować pomieszczenie gospodarcze (do 35m2) na działce rolnej i tylko zgłosić je do powiatu? Czy musi być odpowiednia kwalifikacja działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (a taki u nas istnieje)?